หน้าหลัก | ติดต่อเรา | กิจกรรม | ผึ้งบำบัด | Web Shop

กิจกรรม

ในวันที่ 10 กันยายน 2555 สวนผึ้งบิ๊กบี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและดูงานผึ้งบำบัดและกิจกรรมเลี้ยงผึ้งจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำโดย นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       
สวนผึ้งบิ๊กบี ได้รับเกียรติจากรายการ "เมดอินไทยแลนด์ยกระดับ กระชับสยาม"
ในการถ่ายทำกิจกรรมผึ้งบำบัดโดยนำไปออกอากาศในรายการวันที่ 7 ก.ย. 55
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน สีสรรตะวันออก ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในเมื่องพัทยา
       
เปิดตัววารสารเพื่อนผึ้งฉบับแรกจัดเรียบ
เรียงโดยสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งอินทรีย์ไทย
ถ่ายรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นเมืองพัทยา
โสภณเคเบิ้ลแนะนำกิจกรรมผึ้งบำบัด

ถ่ายทำรายการถ่ายทำรายการปลาช่อนลุยสวน วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2555
เวลา 14.30-16.30 น.True Visions 73/ Travel Channel Thailand

       
คุณอภิชาต อู๋ กรรมการผู้จัดการ บิ๊กบี ฟาร์ม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการบรรยายเรื่องอุตสาหกรรมผึ้งไทยกับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในงานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ค 12
ถ่ายทำรายการโทรทัศน์แนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยว คารีบู ไทย 11 พฤษภาคม 2555
       
   
บิ๊กบี ฟาร์ม พัทยาได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Asian Organic
ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2555
   
       
       
       
       


Copyright © 2012-2015 BigBee Farm. All Rights Reserved. Power by BigBee Farm.